Biyoteknoloji Yüksek Lisans

Biyoteknoloji Yüksek Lisans programının amacı, biyoteknoloji ve biyo-mühendislik uygulamalarında gerekli olan entelektüel ve disiplinlerarası platformun oluşturulması için bilim ve mühendisliğin temel ilkelerini moleküler ve hücresel biyoloji bilgileriyle bütünleştirmektir. Programın misyonu, öğrencilere sağlık, ilaç, gıda, tarım ve çevre gibi farklı alanlarda bilimsel ve endüstriyel problemleri ele almak için insan potansiyeli oluşturma konusunda geniş bilimsel ve teknolojik altyapıya sahip olmalarını sağlamaktır.

Programa kayıtlı öğrenciler, farklı disiplinlerden en az iki öğretim üyesi tarafından İYTE’de birlikte denetlenir. Yüksek Lisans derecesi için bir araştırma tezi gereklidir. Programın zorunlu ders yükü, minimum 7 kredilik ders ile birlikte 21 kredidir. Zorunlu derslere ek olarak, öğrenciler özel ilgi alanlarına bağlı olarak diğer bölümlerden seçmeli dersler için kayıt yaptırabilirler. Öğrenciler dördüncü yarıyıl seminer dersine (BTEC 598) kayıt olmak zorundadır.